Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Často kladené dotazy


Připravili jsme pro vás stručný výběr z často kladených dotazů. Pro kompletní seznam často kladených dotazů vám doporučujeme navštívit stránky Létejte zodpovědně, kde můžete získat odpovědi na dotazy týkající se mj. harmonizované legislativy.

JAK SNADNO A RYCHLE ZJISTIT, KDE MOHU LÉTAT?

Pro všechny druhy bezpilotních letadel doporučujeme pro předletovou přípravu využít aplikaci DronView.

Aplikace uživateli poskytuje informace o aktuálních omezeních ve vzdušném prostoru, meteorologických podmínkách a její uživatel tak snadno předejde možným konfliktům s vyhrazenými prostory, které podléhající dynamické aktivaci.

KDE ZJISTÍM PRAVIDLA PRO SVŮJ PLÁNOVANÝ LET?

Dle nově platných pravidel se na každý jednotlivý let se mohou vztahovat různá pravidla, která se odvíjí od konkrétního typu dronu a parametrů zamýšleného letu. Řízení letové provozu ve spolupráci se společností Dronetag vytvořili garantovanou aplikaci Dronald, která vás s těmito novými pravidly srozumitelnou formou seznámí.

JAK ZÍSKÁM SOUHLAS ŘLP, POKUD JE PRO MŮJ LET VYŽADOVÁN?

Povinností žadatele je zaslat žádost pracovišti AMC ČR, které náleží ŘLP ČR, s.p., nejméně 3 pracovní dny před zamýšlenou činností. Pracoviště AMC ČR vyhodnotí podanou žádost na základě posouzení zamýšlené oblasti, provozních podmínek a požadované výšky letu.

Postup pro nestandardní typ letu (NSF)

Povinností žadatele je zaslat žádost Pracovišti pro uspořádání vzdušného prostoru (AMC ČR), které náleží ŘLP ČR, s.p. a to nejméně 3 pracovní dny před zamýšlenou činností. Pracoviště AMC ČR vyhodnotí podanou žádost na základě posouzení zamýšlené oblasti, provozních podmínek a požadované výšky letu. Pokyny k podání žádosti jsou uvedeny v Letecké informační příručce (AIP), část ENR 1.1, kapitola 1.1.11.1 Postupy pro nestandardní typy letů (NSF) v řízeném vzdušném prostoru. Vaše žádosti zasílejte na adresu amcpraha@ans.cz. Upozorňujeme, že celková velikost příloh nesmí překročit 5MB.

Schválené žádosti jsou opatřeny evidenčním číslem, přičemž schválení žádosti neznamená automatické povolení k letu. Ve schválené žádosti nalezne žadatel případně i další požadavky ze strany ŘLP ČR, které je nutné dodržet pro bezpečné provedení letu. Mezi těmito dodatečnými požadavky může například být povinnost provedení telefonické koordinace se stanovištěm ŘLP před zahájením schváleného letu.

JAK POSTUPOVAT, POKUD OBDRŽÍM PODMÍNKU VYDÁNÍ NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY NEBO VYTVOŘENÍ OMEZENÉHO PROSTORU PRO SVOU ČINNOST?

Navigační výstraha slouží jako varování na činnosti potenciálně nebezpečné pro letový provoz. Je vydávána pouze jako upozornění na očekávaný zvýšený nebo specifický provoz v určitém prostoru. Slouží jako informace pro posádky letadel, aby při průletu daným prostorem dbaly zvýšené opatrnosti. Ostatní uživatele neomezuje ve vstupu do takového prostoru. Navigační výstrahy se zveřejňují zprávou NOTAM.

Omezený prostor dočasně vyhrazuje část vzdušného prostoru pro jediného uživatele. Ostatním uživatelům je vstup do takto vymezeného prostoru bez předchozí koordinace zakázán.

V případě požadavku na vydání navigační výstrahy nebo žádosti o vytvoření omezeného prostoru posílejte své požadavky Mezinárodní kanceláři NOTAM (NOF), kkterá je součástí střediska Letecké informační služby a zajišťuje publikace zpráv NOTAM. Preferovaná cesta zasílání podkladů pro zprávu NOTAM je přes služby systému AisView aisview.ans.cz. Pro přihlášení do systému AisView je nutná registrace.