Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Společenská odpovědnost firmy


ŘLP ČR, s. p., v souladu s celospolečenskými požadavky, které na evropské i světové úrovni apelují na vytváření kulturního podnikatelského prostředí aktivně naplňuje cíle v oblasti firemní společenské odpovědnosti. Momentální ekonomický úspěch ŘLP ČR, s. p., není a nemůže být považován za jediné kritérium hodnocení společnosti. Vnitřní a vnější prostředí firmy sleduje její chování i v nekomerčních oblastech, tedy ochraně životního prostředí, péči o zaměstnance a při naplňování sponzorského programu. ŘLP ČR, s. p., tak prostřednictvím principů Corporate Social Responsibility průběžně posiluje svou důvěryhodnost ve vztahu k okolí a zvyšuje loajalitu svých zaměstnanců. Současně s tím sděluje svým zákazníkům, partnerům i zaměstnancům, jaký je jejich podíl při realizaci jeho dlouhodobých cílů.


Další informace najdete v těchto článcích:

Sponzorský program

Vztahy s veřejností

Ochrana životního prostředí