Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Veřejné zakázky


V zájmu zajištění maximální transparentnosti při zadávání a realizaci veřejných zakázek zveřejňuje ŘLP ČR, s.p. níže uvedené informace o veřejných zakázkách.

  • Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky

Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky zahájené po 1.1.2018 naleznete na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji, dostupném z: nen.nipez.cz

Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, které byly zahájeny do 31. 12.2017, naleznete na profilu zadavatele e-zakazky.cz, dostupném z: sluzby.e-zakazky.cz

  • Veřejné zakázky malého rozsahu

Informace k veřejným zakázkám malého rozsahu naleznete na profilu zadavatele e-zakazky.cz, dostupném z: sluzby.e-zakazky.cz

Výzvy k veřejným zakázkám mezinárodní organizace EUROCONTROL.