Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Ceník služeb


Ceny za služby ŘLP ČR, s.p.

 1. TRAŤOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2024
 2. Základní schválená cena poplatku za traťové navigační služby ve vzdušném prostoru České republiky, platná od 1. 1. 2024 = 66,15 EURO za přeletovou jednotku.
  Pro výpočet aktuální ceny traťových navigačních služeb je nutno použít aktualizovanou měsíční sazbu, která je stanovena s použitím průměrného směnného kurzu mezi EURO a Kč za měsíc, předcházející měsíci, ve kterém byl let proveden.

  Měsíční aktualizovaná sazba pro lety provedené v následujícím období:

  1. 2. 2024 do 29. 2. 2024 = 65,25 EUR za přeletovou jednotku
  1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 = 65,88 EUR za přeletovou jednotku
  1. 12. 2023 do 31. 12. 2023 = 68,47 EUR za přeletovou jednotku
  1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 = 68,16 EUR za přeletovou jednotku

  Aktuální měsíční sazby jsou publikovány rovněž na: www.eurocontrol.int

  Úroková sazba za pozdní platby za traťové navigační služby činí od 1. 1. 2024: 13,26 % ročně

 3. PŘIBLIŽOVACÍ A LETIŠTNÍ SLUŽBY S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2024
 4. Letadla s maximální vzletovou hmotností (MTOW) > 2 tuny

  1. Letiště Praha-Ruzyně = 6 542,91 Kč za přibližovací jednotku
  2. Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Karlovy Vary = 6 800,00 Kč za přibližovací jednotku.
  Přibližovací jednotka se rovná faktoru hmotnosti letadla. Faktor hmotnosti, vyjádřený jako číselný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa, odpovídá jedné padesátině maximální vzletové hmotnosti letadla (MTOW) umocněné na 0,7. Přibližovací jednotka = (MTOW v t./50)^0,7

 5. POPLATKY ZA VÝCVIKOVÉ LETY S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2024
  1. Letadla s maximální vzletovou hmotností (MTOW) < 2 tuny
  2. Za 1 hodinu trvání výcvikového letu a 1 tunu MTOW letadla

   Letiště Praha-Ruzyně 880,00 Kč
   Letiště Brno-Tuřany 440,00 Kč
   Letiště Ostrava-Mošnov 440,00 Kč
   Letiště Karlovy Vary 440,00 Kč
  3. Letadla s maximální vzletovou hmotností (MTOW) > 2 tuny
  4. Za 1 hodinu trvání výcvikového letu a 1 tunu MTOW letadla

   Letiště Praha-Ruzyně 740,00 Kč
   Letiště Brno-Tuřany 370,00 Kč
   Letiště Ostrava-Mošnov 370,00 Kč
   Letiště Karlovy Vary 370,00 Kč

S účinností od 16. 11. 2017 může na základě ustanovení § 49aa zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, osoba poskytující letové navigační služby odepřít jejich poskytování příjemci (provozovateli nebo majiteli letadla), který je vůči ní, nebo vůči Evropské organizaci pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL) prokazatelně v prodlení s úhradou ceny za touto osobou dříve poskytnuté letové navigační služby, a to v souladu s podmínkami stanovenými výše uvedeným zákonem.

Podrobnosti týkající se aplikace a vybírání poplatků za letové navigační služby jsou publikovány v AIP ČR, GEN 4.2., resp. GEN 4.3.