Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.

Vývoj letového provozu za první pololetí 2021

Výsledky letového provozu za prvních šest měsíců roku 2021 vykázaly pokles oproti stejnému období roku 2020 a roku 2019, který slouží jako referenční rok s posledním normálním vývojem. V souladu s prognózami však lze od dubna 2021 sledovat stabilní oživení letového provozu v českém vzdušném a výrazně vyšší aktivity leteckých dopravců než v roce 2020.

Za prvních šest měsíců roku 2021 bylo v českém vzdušném prostoru zaznamenáno celkem 136 673 pohybů. Provoz na českém nebi tak za první pololetí roku 2021 vykazuje ve srovnání se stejným obdobím základního referenčního roku 2019 (427 256 pohybů) průměrný pokles provozu o 68 %. Pozitivní skutečností však je, že za období duben – červen 2021 již dochází k setrvalému nárůstu provozu, který se již v červnu dostal na téměř polovinu objemu provozu roku 2019.

Aktuální vývoj v červenci roku 2021 tento trend i nadále potvrzuje. V neděli 25. 7. byla překonána hranice 1 600 letů za jeden den (konkrétně 1 603 letů za den). Ve srovnání vůči roku 2019 byla doposud nejlepším dnem sobota 24. 7., kdy by zaznamenán provoz na úrovni 60 % provozu roku 2019.

Pozitivní vývoj je zaznamenáván i v rámci Evropy. Podle agentury EUROCONTROL se provoz v evropském vzdušném prostoru v červenci 2021 pohyboval na úrovni 68 % roku 2019. Průměrný denní počet pohybů dosahuje hodnoty 23 791 letů. Nejsilnějším provozním dnem byl 23. červenec 2021 s celkovým počtem 25 806 letů.

Vybrané provozní informace

2019 2020 2021
provoz (leden – červen) 427 256 190 662 136 673
leden únor březen duben květen červen
2019 61 304 57 571 67 461 73 331 79 514 88 075
2020 57 187 52 847 35 312 12 125 14 672 18 519
2021 18 658 15 899 18 812 21 366 25 177 36 761

Vlivem částečného rozvolňování a postupným nástupem letní sezóny je od dubna 2021 také zřetelně viditelná rostoucí dynamika vývoje traťového provozu vyjádřená v přeletových (fakturačních) jednotkách. Každý týden aktuálně zaznamenáváme oproti předcházejícímu týdnu nárůst provozu v SU o cca 4 - 5 %, což je jednoznačně pozitivní trend.

Graf preletove jednotky

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.


Kontakt pro další informace:
Richard Klíma, Řízení letového provozu ČR, s. p.,
e-mail: klima@ans.cz, tel.: +420 220 37 2093, 724 172 186,
www.rlp.cz