Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Tisková zpráva


Český vzdušný prostor se stal součástí „Jihovýchodního evropského prostoru volných tratí“

V noci ze středy 22. února na čtvrtek 23. února došlo v souladu s časovým harmonogramem projektu k úspěšnému připojení českého vzdušného prostoru k Jihovýchodnímu evropskému vzdušnému prostoru volných tratí – SEE FRA (South East Europe Free Route Airspace). Tento významný blok vzdušného prostoru je tak v současnosti kromě České republiky tvořen také Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem, Moldavskem a Bulharskem.

Základním cílem zákaznicky orientovaného projektu je zajistit leteckým dopravcům možnost plánovat a realizovat svoje lety v nepřetržitém režimu prostřednictvím volných tratí ve vzdušných prostorech členských států a to bez ohledu na jednotlivé geografické hranice. Připojením České republiky mají letečtí dopravci garantováno využití volných tratí od Černého moře až po navazující volné tratě na hranicích s Německem.

Kromě významných přínosů pro letecké dopravce v oblasti napřímení a zkrácení letových tratí, které jsou spojené se snížením spotřeby paliva a délky letu, jsou další výhody realizace konceptu volných tratí patrné v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se především o související snížení emisí skleníkových plynů a pevných spalin z leteckých motorů. Podle předpokladů Evropské komise se po zavedení konceptu volných tratí v celé Evropě bude ročně jednat o 11,5 milionů méně proletěných kilometrů, což výsledně představuje úsporu 45 000 tun paliva a snížení emisí CO2 o 150 000 tun..

„Připojením našeho vzdušného prostoru k SEE FRA jsme učinili velký krok směrem k naplnění oprávněného požadavku našich zákazníků k optimalizaci vedení letových tras a zvýšení nákladové efektivnosti našich služeb. Dalším logickým krokem v případě prostoru SEE FRA bude ve střednědobém výhledu připojení polského a litevského vzdušného prostoru BALTIC FRA. Budoucí propojení vzdušných prostorů volných tratí od Černého k Baltskému moři se tak stane významným příspěvkem v rámci realizace programu Jednotného evropského nebe“, uvedl při této příležitosti generální ředitel podniku Ing. Jan Klas.

Mapa SEE FRA

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.


Kontakt pro další informace:
Richard Klíma, Řízení letového provozu ČR, s. p.,
e-mail: klima@ans.cz, tel.: +420 220 37 2093, 724 172 186,
www.rlp.cz