Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


TopSky v provozu


Logo Thales
Logo RLP
SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

České nebe pod kontrolou nového systému TopSky

Praha, 4. března 2022

Dnešním dnem byl úspěšně ukončen provozní přechod na systém nové generace řízení letového provozu (oficiální název TopSky - ATC) v českém vzdušném prostoru. Po více než dvaceti letech bylo současně ukončeno využívání předchozího systému EUROCAT 2000, který byl v provozu od března 2001. Zavedení nového systému, jehož dodavatelem je francouzská společnost Thales, je předpokladem naplnění budoucích požadavků leteckých dopravců na bezpečnost a kvalitu letových provozních služeb v České republice.

Provozní přechod na nový systém byl zahájen ve čtvrtek 24. února 2022 v 02:00 hodin. Jako první z nového systému obdržel pokyn řídícího letového provozu ve 02:48 hodin ze střediska v Jenči u Prahy let číslo 5335 společnosti CargoLogic Germany Airlines na cestě z Bratislavy do Lipska.

Dnešním úspěšným ukončením provozního přechodu byl završen soubor činností v oblasti technologie práce, koordinace provozu se sousedními státy a systémové připravenosti. Cílem těchto aktivit bylo zajistit přechod na nový systém TopSky a současně také na podpůrné systémy, které jsou používány na českých regionálních letištích v Brně, Ostravě a Karlových Varech. Realizace těchto podpůrných systémů je výsledkem spolupráce s českým dodavatelským průmyslem, konkrétně společnostmi CS Soft a ATRAK ze skupiny Czechoslovak Group.

Ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) v Bruselu byla pro období přechodu připravena příslušná opatření k případné regulaci provozu v českém vzdušném prostoru. Celý proces provozního přechodu se odehrával pod dozorem Úřadu pro civilní letectví České republiky, který pro nový systém také vydal „Osvědčení o provozní způsobilosti“.

„Náš podnik začal dnešním dnem používat novou generaci systému, který je definován velmi podrobným zadáním expertů našeho podniku. Systém TopSky, který je mimo jiné používán například v Rakousku, Švédsku nebo Dánsku má ambice být řešením pro 21. století a naplňovat oprávněná očekávání našich zákazníků. Zajistíme tak i požadavky Evropské komise v rámci programu Jednotného evropského nebe na technickou způsobilost a související certifikaci evropských poskytovatelů služeb řízení letového provozu.
V současné době jsme tak na začátku cesty vedoucí k postupnému zvyšování vlastního potenciálu nového systému a jeho uživatelské úrovně. Celý provozní přechod je tak důkazem vysoké profesionality českých řídících letového provozu a technických specialistů,“
uvedl při této příležitosti generální ředitel podniku Ing. Jan Klas.

Zajímavé informace k zavedení systému TopSky:

  • přes 2 700 uživatelských požadavků na nový systém
  • šest let realizace
  • více než 36 000 hodin výcviku řídících letového provozu a technických specialistů
  • přes 200 kilometrů nového kabelového vedení
  • kompletní přestavba provozního sálu řízení letového provozu
  • více než 12 000 stránek dokumentace k novému systému
  • 126 dnů testování
  • 100 hodin paralelního provozu před provozním přechodem
TopSky radarové zobrazení
TopSky radarove zobrazeni

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.


Kontakt pro další informace:
Richard Klíma, Řízení letového provozu ČR, s. p.,
e-mail: klima@ans.cz, tel.: +420 220 37 2093, 724 172 186,
www.rlp.cz