Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Tisková zpráva: podnik vstoupil do SESAR 3 Joint Undertaking


Výzkum a vývoj nových technologií v oblasti uspořádání letového provozu je v Evropě předmětem programu SESAR 3 (Single European Sky ATM Research). V souladu se směřováním Evropské komise v této oblasti jsou cíle projektu SESAR 3 zaměřeny na digitalizaci evropského nebe, posílení ochrany životního prostředí a podpory chytré mobility. ŘLP ČR, s.p. byl již od roku 2016 řádným členem předchozí podoby tohoto společenství s názvem SESAR Joint Undertaking (SJU) a od začátku se aktivně podílel na vybraných projektech tohoto unikátního programu.

S ohledem na další vývoj a potřebu pokračování programu SESAR 2020 i po roce 2024 tak došlo na úrovni EU k rozhodnutí o pokračování tohoto programu, který nově ponese název SESAR 3. Nyní tak bude i samotný program SESAR řízen společným podnikem s označením SESAR 3 Joint Undertaking (S3JU), ), který dostal pověření vést tento program po dobu příštích deset let. Kromě dvou klíčových zakládajících členů, tedy Evropské komise a organizace EUROCONTROL, je dalších více než 50 subjektů zakládajícími členy S3JU a to včetně ŘLP ČR, s.p. Celkový rozpočet programu představuje 1,6 miliardy EUR do roku 2030. ŘLP ČR, s.p. se bude aktivně podílet na vybraných projektech programu SESAR a to zejména v oblasti využití umělé inteligence a aplikace konceptu „Smart Sky“ pro bezpečnou integraci dronů v rámci řízení letového provozu. Na rozdíl od předchozího členství ŘLP ČR v SJU, které bylo založeno na členství společného konsorcia B4 vedeného polskou organizací letového provozu PANSA, je nyní ŘLP ČR, s.p. samostatným členem SESAR 3 Joint Undertaking.

„SESAR 3 chápu jako aktivní podporu našim zákazníkům a to prostřednictvím dalšího zvýšení kvality a bezpečnosti služeb řízení letového provozu při současném posílení prvků ochrany životního prostředí v rámci civilní letecké dopravy,“ komentoval vstup podniku do S3JU generální ředitel ŘLP ČR, s.p. Ing. Jan Klas.

Práce v rámci SESAR 3 Joint Undertaking již započaly a další postup byl stvrzen prvním oficiálním jednáním Řídící rady S3JU, které se konalo dne 14. prosince 2021.

Tisková zpráva S3JU k dispozici na twitter.com

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.


Kontakt pro další informace:
Richard Klíma, Řízení letového provozu ČR, s. p.,
e-mail: klima@ans.cz, tel.: +420 220 37 2093, 724 172 186,
www.rlp.cz